Конфиденциалност

Поверителност на информацията

Информацията, която изискваме от вас - e-mail адрес, телефон, данни за фактура и плащане, и адресът на доставката са ни необходими единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани от нас за други цели освен за издаване и проверка на документи относно вашите поръчки. Моля, въвеждайте верни и точни данни! Според законите на Република България използването на неверни данни с цел измама е наказуемо от закона!

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.